Blog over duurzaamheid, geld, zuinig leven, eerder stoppen met werken, energieneutraal wonen, klimaat, milieu en nog veel meer!

boer mest
BLOG

Minder wilde dieren door mest uit de landbouw

Volgens het WNF zijn er in Nederland in open gebieden als heidegronden en op het boerenland het aantal wilde dieren sinds 1990 gemiddeld met de helft afgenomen. Op hoge zandgronden, zoals de Veluwe, gaat het zelfs om 70% minder dieren. Stikstof uit de landbouw is volgens het WNF een belangrijke oorzaak. Boeren gebruiken mest van […]