boer mest
BLOG

Minder wilde dieren door mest uit de landbouw

Volgens het WNF zijn er in Nederland in open gebieden als heidegronden en op het boerenland het aantal wilde dieren sinds 1990 gemiddeld met de helft afgenomen. Op hoge zandgronden, zoals de Veluwe, gaat het zelfs om 70% minder dieren.
Stikstof uit de landbouw is volgens het WNF een belangrijke oorzaak. Boeren gebruiken mest van dieren en kunstmest om hun land te bemesten. Insecten verdwijnen doordat er niet genoeg eetbare planten zijn en wanneer insecten verdwijnen, en daarmee ook vogels en andere diersoorten.
Je kunt je ogen sluiten voor dit gegeven en doen alsof het er niet is. Ik ben 55 jaar oud en zie toch echt met eigen ogen dat de natuur heel anders is dan toen ik jong was. Speelde je buiten moest je de insecten van je afslaan. Nu ben je verwonderd wanneer je in de zomer een paar bijen of libelles ziet in je tuin.
Er is echt wat aan de hand. Natuurlijk ben ik ook #trotsopdeboer maar deze heeft de afgelopen decennia, oa. onder druk van de overheid, er wel wel een potje van gemaakt! Dit moet echt anders. Echter niet alleen de boer zal anders moeten gaan werken maar ook wij als consument moeten anders gaan consumeren. Vooral minderen! Minder vlees en melkproducten kopen en ook minder voedsel weggooien.
Het WNF zegt dat de natuur “zonder dat we het in de gaten hebben” uitgehold wordt. De organisatie wil daarom actie van de politiek. Maar wij allemaal zullen ons steentje bij moeten dragen willen we het tij keren.
© NieuwsUit.com
Meepraten kan via social media
MV