Milieu

Hiërarchie op universiteiten zorgt voor onveiligheid

Onderzoek van de vakbonden FNV en VAWO wijst uit dat Universiteiten hun personeel geen veilige werkomgeving bieden. De helft van de medewerkers zou zich onveilig voelen door de hiërarchische structuur op de universiteiten.

Het onveilige gevoel bestaat vooral uit pesten, uitsluiten, machtsmisbruik of seksuele intimidatie. De onveilige werksfeer komt voor op alle universiteiten. Wetenschappers in een hoge positie blijken vrijwel onaantastbaar omdat zij het onderzoeksgeld binnenhalen. De FNV pleit voor oprichting van een onafhankelijke klachtencommissie.

Onze visie:
Het oprichten van een onafhankelijke klachtencommissie zal het pesten, uitsluiten, machtsmisbruik en seksuele intimidatie niet doen afnemen op universiteiten. Bovendien zal maar een klein groepje daadwerkelijk naar die klachtencommissie durven te stappen. Je weet immers nooit of het uitkomt dat jij je beklach gedaan hebt. Het enige wat misschien wel zal helpen is iets aan de hiërarchische structuur op de universiteiten doen en onderzoeksgeld op een andere manier beschikbaar stellen. Medewerkers zouden zich moeten verenigen omdat een grote groep beter op kan tegen dat stelletje wetenschappers die denken het recht te hebben om andermans leven zuur te maken. Wanneer zij zich zouden verenigen zouden ze echt iets kunnen ondernemen. Maar zoals zo vaak, zullen er altijd mensen zijn die niet durven, geen zin hebben of het nut er niet van inzien. Op die manier verandert er niets en laten ze hun lot afhangen van een FNV en VAWO.

© NieuwsUit.com | De vrijdenker

Meepraten kan via social media